Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння знань з ведення обліку активів та пасивів підприємства та оволодіння методами виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю внутрішньогосподарської діяльності підприємства.