Мета вивчення навчальної дисципліни: Головною метою дисципліни є формування у студентів поняття податкового обліку і набуття достатнього досвіду нарахування податків і відображення їх у бухгалтерському і податковому обліку та в податковій звітності підприємства


Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння знань з ведення обліку активів та пасивів підприємства та оволодіння методами виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю внутрішньогосподарської діяльності підприємства.


Головною метою дисципліни є формування у студентів поняття податкового обліку і набуття достатнього досвіду нарахування податків і відображення їх у бухгалтерському і податковому обліку та в податковій звітності підприємства.

Завдання дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні":

•             допомогти студентові сформувати вірне уявлення про сутність податкового обліку і звітності;

•              розкрити сутність поняття податку і його структури (елементів);

•             дати визначення кожного елементу податку і їх законодавче обґрунтування при організації податкового обліку;

•             сконцентрувати увагу студентів на необхідності організації обліку (формуванні) бази розрахунку податків, як основи вірогідного складання податкових декларацій;

•             набуття студентами навичок розрахунку податків і відображення в бухгалтерському обліку зобов’язань по їх виплаті;

•                         навчити студента складати (заповнювати) податкові декларації та іншу податкову звітність, що надається в податкові органи